Các nhà khoa học Mỹ vừa mô tả một loài Nhông cát trinh sản (xử nữ sinh) dựa trên các mẫu vật thu được ở Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Bình Châu- Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, miền Nam Việt Nam

Loài này có tên khoa học là Leiolepis ngovantrii và được cho là loài đặt hữu của Việt Nam. Loài nhông cát này khác với các loài nhông cát khác bởi quần thể ngoài thiên nhiên không hề có con đực và khác với các loài nhông cát xử nữ sinh khác bởi 9 hàng vảy có gờ nở rộng vùng ngang chi trước và 37-40 giác bám phụ bên dưới ngón chân thứ tư. Loài trinh sản có thể được hình thành do sự lai tạp giữa 2 loài: 1 loài có bộ nhiễm sắc thể 3n (triploid), 1 loài có bộ NST 2n (diploid), khi kết hợp chúng không thể phân chia được nữa nên tạo thành loài chỉ có toàn con cái như trường hợp loài trinh sản L. boehmei được lai tạo giữa loài L. belliana (2n) và L. triploida (3n) vào tạo ra một quần thể toàn con cái và được Darevsky mô tả thành loài mới (trinh sản) L. boehmei. Rất nhiều tác giả không đồng tình với quan điểm các loài lai tạp trong tự nhiên kiểu này là một loài mới vì không có sự tiến hoá xảy ra đối với loài trinh sản (con copy nguyên vẹn bộ gen của mẹ).

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường