Vừa qua tại Hội nghị lần thứ 23 của Hiệp hội Nghiên Cứu Linh trưởng Quốc tế tổ chức tại Thành phố Kyoto, Nhật bản, các nhà khoa học Việt Nam và Cộng Hoà Liên Bang Đức đã công bố một loài Vượn mới cho khoa học.

Loài Vượn mới thuộc giống Vượn mào (Nomascus) và có tên khoa học là Nomascus annamensis, tên Việt Nam là Vượn Trung bộ. Đây là loài thứ 7 trong giống Nomascus và là loài vượn thứ 6 ghi nhận ở Việt Nam. Loài này có hính thái ngoài giống với loài Vượn đen má vàng (Nomascus gabriellae) vốn phân bố ở phía Nam Việt Nam và phía Đông Cam Pu Chia nhưng có thể phân biệt được qua tần số của tiếng kêu cũng như qua ADN. Vùng phân bố của loài mới rất hẹp nằm ở khu vực giáp ranh giữa Việt Nam, Lào và Cam Pu Chia. Các tác giả cho rằng Sông Sê San và Sông Ba có thể là ranh giới tự nhiên phía Nam của loài và ranh giới phía Bắc khoảng ngang vĩ tuyến 16. Số lượng cá thể của loài ước chừng khoảng 100 cá thể. Tuy nhiên, số lượng của loài này ở Lào và Cam Pu Chia vẫn chưa rõ và cần có nhiều nghiên cứu cụ thể để đánh giá chính xác hiện trạng của loài.

Cũng trong Hội nghị lần này, đoàn Việt Nam gồm đại diện của Vụ Bảo tồn thiên nhiên (Tổng cục Lâm Nghiệp) cùng với các Viện nghiên cứu và Trường Đại học trong nước đã phối hợp đấu thầu đang cai tổ chức Hội nghị lần thứ 25 của Hiệp hội Nghiên Cứu Linh trưởng Quốc tế năm 2014. Kết quả thành phố Hà Nội, Việt Nam đã được chọn làm địa điểm tổ chức Hội nghị lần thứ 25 của IPS. Điều này nói lên sự phát triển của ngành Linh trưởng học của Việt Nam và sẽ là cơ hội để thúc đẩy công tác nghiên cứu và bảo tồn Linh trưởng nói riêng và Đa dạng sinh học nói chung của đất nước.

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới