Từ tháng 1 năm 2005 đến 12 năm 2007 các nhà khoa học Việt – Pháp đã tiến hành nghiên cứu vùng Tây Nguyên Việt Nam để đánh giá hiện trạng bảo tồn của loài Bò rừng (Bos javanicus birmanicus). Quần thể của loài bò này hiện nay ước tính khoảng từ 74 đến 103 cá thể, tức là đã suy giảm ít nhất 50% số lượng cá thể từ giữa thập niên 90 và loài này đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng tại Việt Nam trong tương lai gần.

Số lượng bầy còn lại rất ít, mặc dù khả năng phục hồi của loài vẫn còn. Phần lớn diện tích phân bố của loài vào đầu thập niên 90 đã không còn tồn tại loài này và vùng phân bố tối đa của loài ở Việt Nam còn khoảng 2.670 km2. Hiện tại, có năm quần thể riêng lẻ được ghi nhận. Quan trọng nhất là ở Vườn Quốc gia Yok Don (30-44 cá thể) và Khu Bảo tồn Ea Sô (23-31 cá thể) tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, khảo sát của chúng tôi thấy rằng những quần thể này đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh và chỉ có thể tồn tại nếu có các biện pháp quản lý chủ động tạo thuận lợi cho sự  phục hồi của quần thể. Các cuộc phỏng vấn được tiến hành tại khu vực nghiên cứu cho thấy rằng tình trạng của loài bò tại Việt Nam được xác định bởi săn bắn trộm vì mục đích thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu trưng bày. Những hoạt động bảo tồn trong tương lai cần nhắm vào việc quản lý yếu kém, nguyên nhân căn bản của sự suy giảm, vốn cản trợ việc quản lý hiệu quả của các khu vực được bảo vệ của Việt Nam và đặt một số loài thú lớn vào nguy cơ tuyệt chủng cấp quốc gia.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên tạp chí Oryx 43(4), 618–625

Vùng phân bố hiện nay và trước đây của Bò rừng ở Việt Nam     

Nguồn: Pedrono và ctv, 2009

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới