Bảo tàng thực vật Sài Gòn được thành lập vào Tháng 12 năm 2012 với mã ký quốc tế: SGN. Bảo tàng được quản lý bởi viện Viện Sinh Thái Học Miền Nam (Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Hiện tại, SGN đang lưu trữ khoảng 25.000 mẫu vật (bao gồm thực vật, rêu và nấm), phần lớn thuộc các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đó có hàng chục mẫu chuẩn. Ngoài ra, ước tính mỗi năm tiếp nhập thêm trên 1.000 mẫu vật mới từ các chuyến du khảo. Hiện tại SGN có chức năng lưu trữ, trao đổi mẫu vật, nghiên cứu và học tập.

Trong thời gian sắp tới, SGN sẽ được xây dựng thành một bộ sưu tập thực vật qui mô với trang thiết bị hiện đại, trở thành một địa chỉ quan trọng phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu và đào tạo thực vật học.

Mẫu vật được thu thập bởi: Lưu Hồng Trường, Nguyễn Lê Xuân Bách, Đặng Minh Trí, Nguyễn Hiếu Cường, Ngô Thị Thùy Dung, Nguyễn Quốc Đạt, Trần Hữu Đăng, Đinh Nhật Lâm, Nguyễn Thị Luân, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Trần Quốc Trung.

Địa chỉ:

Bảo tàng thực vật SGN

Viện Sinh Thái Học Miền Nam

Số 1D, Đường TL 29, Phường Thạnh Lộc, Quận 12

70000 Tp. Hồ Chí Minh

Việt Nam

Thông tin liên hệ:

TS. Nguyễn Lê Xuân Bách

Điện thoại: (+84) 8 62 13 04 87

Email: nlxbach@sie.vast.vn

 

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã