Bảo tàng thực vật Sài Gòn được thành lập vào Tháng 12 năm 2012 với mã ký quốc tế: SGN. Bảo tàng được quản lý bởi viện Viện Sinh Thái Học Miền Nam (Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Hiện tại, SGN đang lưu trữ khoảng 25.000 mẫu vật (bao gồm thực vật, rêu và nấm), phần lớn thuộc các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đó có hàng chục mẫu chuẩn. Ngoài ra, ước tính mỗi năm tiếp nhập thêm trên 1.000 mẫu vật mới từ các chuyến du khảo. Hiên tại SGN có chức năng lưu trữ, trao đổi mẫu vật, nghiên cứu và học tập.

Trong thời gian sắp tới, SGN sẽ được xây dựng thành một bộ sưu tập thực vật qui mô với trang thiết bị hiện đại, trở thành một địa chỉ quan trọng phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu và đào tạo thực vật học.

Các thành viên trong bảo tàng: Lưu Hồng Trường, Nguyễn Lê Xuân Bách, Đặng Minh Trí, Nguyễn Hiếu Cường, Ngô Thị Thùy Dung, Nguyễn Quốc Đạt, Trần Hữu Đăng, Đinh Nhật Lâm, Nguyễn Thị Luân, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Trần Quốc Trung.

Địa chỉ:

Bảo tàng thực vật SGN

Viện Sinh Thái Học Miền Nam

01 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1

70000 Tp. Hồ Chí Minh

Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Đặng Minh Trí:

Điện thoại: (+84) 975 936 953

Email:

dmtri@sie.vast.vn

dangminhtri.nth@gmail.com

Một số hình ảnh về mẫu vật tại bảo tàng thực vật Sài Gòn:

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới