Đề tài cấp cơ sở
Thứ sáu, Tháng một 6, 2017
Sáng ngày 06/01/2017, Viện Sinh thái học Miền Nam đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở và nhiệm vụ cơ sở hỗ trợ cán bộ trẻ năm 2016.
Thứ ba, Tháng tư 12, 2016

Nghiên cứu vai trò sinh thái – xã hội trong quy hoạch công viên đa chức năng tích hợp hồ điều tiết giảm ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh

Vào tháng 12 năm 2015, Viện Sinh thái học Miền Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2015 “Nghiên cứu vai trò sinh thái – xã [...]

Chủ nhật, Tháng tư 13, 2014
Các nhà khoa học của Phòng Động vật, Viện Sinh thái học Miền nam đã nghiên cứu và ghi nhận được 81 loài chim sinh sống trong khu vực nội thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu là thông tin ban đầu, là cơ sở đễ theo dõi hiện trạng cảnh quan [...]
Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã