Thực vật
  • Christensonia vietnamica Haager Loài lan cực kỳ quý hiếm vừa được phát hiện tại VQG Núi Chúa. Ảnh: Vũ Ngọc Long