Bò sát
 • Rùa núi vàng - Indotestudo elongata. Ảnh: Hoàng Minh Đức
 • Acanthosaura lepidogaster Ô rô vãy. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sang
 • Acanthosaura lepidogaster Ô rô vãy. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sang
 • Ahaetulla prasina - Rắn roi thường. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sang
 • Bungarus candidus - Cạp nia nam. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sang
 • Cyrtodactylus caovansungi
 • Cyrtodactylus sp. - Thằn lằn ngón. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sang
 • Cyrtodactylus takouensis Ảnh: Nguyễn Ngọc Sang
 • Ô rô Capra - Acanthosaura capra
 • Rồng đất - Physignathus cocincinus (female)
 • Rồng đất - Physignathus cocincinus (male)
 • Trimeresurus albolabris - Rắn lục mép. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sang