Xuất bản
Thứ ba, Tháng chín 5, 2023

Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu biến động của hệ sinh thái rừng tự nhiên và đa dạng sinh học thông qua hệ thống ô mẫu định vị ở miền Nam Việt Nam”, mã số NĐT.99.US/20, thuộc Nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với Hoa Kỳ, Viện [...]

Chủ nhật, Tháng chín 25, 2022

Thứ sáu, Tháng chín 9, 2022

Với diện tích rừng tương đối lớn và tiềm năng về tài nguyên cây thuốc phong phú, tỉnh Đắk Nông được quy hoạch là một trong 8 vùng dược liệu trọng điểm của Việt Nam.

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Viện Hàn lâm Khoa [...]

Thứ sáu, Tháng chín 9, 2022

Được UNESCO công nhận năm 2015, Khu Dự trữ sinh quyển Langbiang (thuộc tỉnh Lâm Đồng) là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới thứ 9 của Việt Nam và đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên. Nơi đây được định hướng là một mô hình kiểu mẫu trong sử dụng bền vững tài nguyên [...]

Thứ sáu, Tháng chín 9, 2022

Đa dạng sinh học trong tỉnh Khánh Hòa đã và đang ngày càng được quan tâm quản lý nhằm mục tiêu bảo tồn và phát triển hiệu quả nguồn tài nguyên này. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều nghiên cứu về đa dạng sinh học được thực hiện trong tỉnh và ngày càng [...]

Thứ năm, Tháng chín 8, 2022
Quyển sách này được biên soạn như là một phần kết quả của hai nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học rừng tỉnh Khánh Hòa” và “Điều tra xác định các loài thực vật có ích tại tỉnh Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp bảo tồn, [...]
Thứ năm, Tháng chín 8, 2022
Quyển sách Hệ thực vật Vườn Quốc gia Tràm Chim sẽ mô tả một phần những giá trị đặc sắc của tài nguyên thiên nhiên ở vùng đất trũng của sông Cửu Long, Việt Nam. Quyển sách này là sản phẩm của dự án “Quản lý và bảo tồn tài nguyên nước với [...]
Thứ năm, Tháng chín 8, 2022
Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã