Chim
 • Halcyon smyrnensis (Linnaeus, 1758) - Sả đầu nâu Ảnh: Lưu Hồng Trường
 • Ardea cinerea - Grey Heron Diệc xám Ardea cinerea Ảnh: Phùng Bá Thịnh
 • Dicrurus macrocercus - Black Drongo Chèo bẻo Hình: Phùng Bá Thịnh
 • Anthreptes malacensis - Hút mật họng nâu Ảnh: Phùng Bá Thịnh
 • Ciconia episcopus - Woolly-necked Stork Hạt cổ trắng Hình: Phùng Bá Thịnh
 • Upupa epops (Linnaeus, 1758) - Đầu rùi Ảnh: Lưu Hồng Trường
 • Phaenicophaeus tristis(Lesson, 1830) - Phướn Ảnh: Lưu Hồng Trường
 • Coracias benghalensis (Linnaeus, 1758) - Sả rừng Ảnh: Lưu Hồng Trường
 • Phường chèo xám lớn
 • Trảu hồng vàng
 • Sâu lưng đỏ
 • Cu gáy