Trang thiết bị
Thông tin dự án: Tăng cường trang thiết bị Nghiên cứu cơ bản về sinh thái, môi trường và đa dạng sinh học
Thứ hai, Tháng mười hai 27, 2021
Dự án "Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm sinh thái học" - Mã số TLTB01.02/18-19.
Thứ hai, Tháng năm 6, 2019
Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã