Thư Viện
Đây là tựa sách mới xuất bản trong năm 2022 của tác giả Hyunjung Kim tại NXB CRC Press, giới thiệu về vấn đề hiện nay đang được quan tâm đó là sự ngày càng gia tăng của ô nhiễm vi nhựa [...]
Thứ năm, Tháng tám 4, 2022

Thông thường, các nhà thực vật học thường được đào tạo chuyên môn sâu và kinh nghiệm lâu năm để định tên một loài thực vật. Trong khi đó, đặc điểm chuyên biệt cho một loài, một nhóm loài, và đủ [...]

Thứ hai, Tháng năm 8, 2017
Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới