Ngày 30/8/2023, Viện Sinh thái học Miền Nam (SIE) đã tổ chức Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu biến động của hệ sinh thái rừng tự nhiên và đa dạng sinh học thông qua hệ thống ô mẫu định vị ở miền Nam Việt Nam”, mã số [...]

Tổ chức cộng tác
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới