16/02/2024 - Tạp chí PhytoKeys số 238 vừa xuất bản bài báo về việc phát hiện một loài thực vật mới cho khoa học tại tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Đây là công trình nghiên cứu tiếp theo của TS. Lưu Hồng Trường và các cộng sự tại Viện Sinh thái [...]

Tổ chức cộng tác
Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới