treetop có khả năng phát hiện nhanh chóng và hiệu quả vị trí từng cây riêng lẻ (ITD) và phân định tán cây từ các mô hình chiều cao tán cây (CHM) có nguồn gốc từ LiDAR, đồng thời mô tả đặc điểm cấu trúc rừng dưới định dạng [...]
Tổ chức cộng tác
Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới