• Thứ năm, Tháng mười hai 15, 2016

Chức vụ: Phó Viện trưởng/ Trưởng phòng Sinh thái Cảnh quan

Phòng/Trung tâm: Phòng Sinh thái Cảnh quan 

Chuyên môn: Sinh thái học thực vật, Sinh thái cảnh quan.

Email: thach73@yahoo.com.au hoặc lbthach@sie.vast.vn

Phone: (+84) 977898308

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới