• Thứ tư, Tháng mười 2, 2013

Tuần qua giới khoa học vừa công bố một loài ễnh ương mới cho khu vực Đông Dương. Tại Việt Nam, loài này phân bố ở Gia Lai và Đồng Nai.

Loài mới này tên là Ễnh ương Đông Dương Kaloula indochinensis sp. nov (Họ Microhylidae) dựa theo vùng phân bố của chúng ở ba nước Đông Dương gồm Việt Nam, Lào, và Campuchia. Đây là loài ễnh ương thứ ba ghi nhận ở Việt Nam bên cạnh loài Ễnh ương thường và Ễnh ương vạch.

Ễnh ương Đông Dương Kaloula indochinensis. (Ảnh: Phùng Mỹ Trung)

Kaloula indochinensis có chiều dài khoảng 44-54 mm ở con đực, 39-54 mm ở con cái; đầu ngón tay phình rộng thành đĩa bám; dưới ngón chân thứ tư thường có hai củ khớp ngón; củ bàn trong khá dài; có đốm màu cam ở vùng cổ ngay phía sau mắt, vùng nách và gốc tay,

Loài Ễnh ương Đông Dương khác với loài Ễnh ương nâu ở chỗ có đĩa bám ở ngón tay thứ ba lớn hơn, chiều dài củ bàn trong ngắn hơn, chỉ có hai củ khớp ngón so với ba củ khớp ngón trên ngón chân thứ tư ở loài Ễnh ương nâu.

Xuân Bách/SIE tổng hợp

Tổ chức cộng tác
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...