Nhằm chuẩn bị cho các hoạt động tuyên truyền về bảo tồn đa dạng sinh hoc tại KBTTN Takou, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cùng phối hợp với Trung tâm CBD và KBTTN Takóu đồng tổ chức hội thảo này vào thời gian từ 27-29 tháng 5 với sự tham gia của trường THCS Hàm Cường, Tân Thuận, Thuận Quý, Tân Thành, UBND xã Thuận Quý,Hàm Minh, huyện đoàn, Tân Thành, thị trấn Thuận Nam, Thuận Quý, Hàm Cường, bảo vệ trường Takóu, khu bảo tồn thiên nhiên Takóu.

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực bảo tồn và nhận thức về đa dạng sinh học ở KBTTN Tà Kóu” được tài trợ bởi Ủy ban IUCN quốc gia Hà Lan(VN CBD 600174), Trung tâm đa dạng sinh học và phát triển (CBD), Viện sinh học nhiệt đới phối hợp với KBTTN Tà Kóu đã tổ chức các khảo sát kể từ tháng 4 năm 2008. Những phát hiện khoa học cho đến nay cho phép khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của KBTTN Tà Kóu trong công cuộc bảo tồn đa dạng sinh học ở nước ta nói chung, ở tỉnh Bình Thuận nói riêng. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cùng phối hợp với Trung tâm CBD và KBTTN Takóu đồng tổ chức hội thảo này vào thời gian từ 27-29 tháng 5 với sự tham gia của trường THCS Hàm Cường, Tân Thuận, Thuận Quý, Tân Thành, UBND xã Thuận Quý,Hàm Minh, huyện đoàn, Tân Thành, thị trấn Thuận Nam, Thuận Quý, Hàm Cường, bảo vệ trường Takóu, khu bảo tồn thiên nhiên Takóu.

Để tiếp tục thúc đẩy công tác bảo tồn cho KBTTN Takóu, Trung tâm CBD phối hợp với KBTTN Takóu đề xuất việc tổ chức hội thảo bàn tròn với chủ đề “Khu bảo tồn thiên nhiên Takóu – Điểm nóng về đa dạng sinh học của nước ta”.

Mục đích của hội thảo gồm:

Báo cáo cập nhật những phát hiện quan trọng về đa dạng sinh học của KBTTN Takóu;

Thảo luận về đề xuất nâng hạng từ KBTTN Takóu trở thành Vườn Quốc Gia (VQG) Takóu và đạt được sự đồng thuận của các bên liên quan để đảm bảo việc xem xét và phê duyệt;

Thảo luận các khả năng hỗ trợ tiếp tục chocông tác bảo tồn tại KBTTN Takóu.

Để hội thảo thành công tốt đẹp, Trung tâm CBD trân trọng kính mời Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cùng phối hợp với Trung tâm CBD vàKBTTN Takóu đồng tổ chức hội thảo này.

-         Nội dung hội thảo dự kiến sẽ bao gồm:

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

8h30-8h40

Khai mạc

Phát biểu của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8h40-9h30

Tổng kết những phát hiện quan trọng về đa dạng sinh học của KBTTN Tà Kóu và các đề xuất cùng khả năng hỗ trợ từ các đối tác

TS. Lưu Hồng  Trường

TS. Hoàng Minh Đức

(CBD)

9h30-11h00

Thảo luận

Chủ tọa:Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

11h00-11h15

Kết luận và bế mạc

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận

 

Hội thảo

Phỏng vấn GS-TS Herbert H.Covert

Tổ chức cộng tác
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện sinh học nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...