Các nhà thực vật học của Viện sinh thái học Miền Nam và Việt Nam vừa công bố một loài Nam tinh mới cho khoa học với tên khoa học là Arisema hobaense Luu, Tich, G. Tran & V.D. Nguyen, sp. nov. Loài Nam tinh này được đặt tên theo địa điểm thu mẫu là Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, Tỉnh Khánh Hòa.

Theo Tiến sĩ Lưu Hồng Trường, loài Nam tinh Hòn Bà được tìm thấy trên đỉnh núi Hòn Bà, nơi có độ cao trên 1,500m so với mặt nước biển. Loài Nam tinh Hòn Bà sinh trưởng trên lớp mùn được hình thành bởi rêu bao phủ trên bề mặt đá granite và ra hoa vào tháng 05.

Hình: Nam tinh Hòn Bà trên núi Hòn Bà (Ảnh: Lưu Hồng Trường)

Nam tinh Hòn Bà được phát hiện khi Tiến sĩ Lưu Hồng Trường và cộng sự nghiên cứu về thảm thực vật thuộc khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà, và là một phần trong chương trình hợp tác giữa Viện Sinh thái học Miền Nam với Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Khánh Hòa nhằm “Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học rừng tỉnh Khánh Hòa”. Dự án được tài trợ bởi Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Vanbang

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới