Chúng tôi, các thành viên thuộc Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) quan tâm sâu sắc và bày tỏ sự ủng hộ báo cáo của Bộ TN&MT gửi Thủ tướng ngày 30/8/2013 về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6a.

Các nội dung trong báo cáo của Bộ TN&MT đã thể hiện sự nhìn nhận khách quan, thấu đáo của Bộ TN&MT cùng các thành viên trong Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM các dự án Đồng Nai 6 và 6A. VRN tán thành những nhận xét của Bộ TN&MT về những vấn đề môi trường của các dự án và những tồn tại của báo cáo ĐTM.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chủ trương đúng đắn và chiến lược phát triển Xanh của chính phủ trong bối cảnh công nghệ năng lượng tái tạo phát triển vượt trội hoàn toàn có thể bổ sung nguồn năng lượng sạch, thay thế cho các công trình thủy điện gây tổn thất lớn cho môi trường sinh thái và an sinh xã hội như 2 dự án thủy điện ĐN6 và ĐN6a.

Xin mời quý vị xem chi tiết bản Thông cáo báo chí của VRN, tại đây: http://vrn.org.vn/media/files/Thong%20cao%20bao%20chi%20VRN-MONRE-DN6-6A110913.pdf

 

Theo VRN

Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới