• Thứ năm, Tháng bảy 15, 2021

Viện Sinh thái học miền Nam tổ chức buổi hội thảo trực tuyến vào sáng 15/7/2021 để giới thiệu các kết quả nghiên cứu của các nghiên cứu sinh (NCS) do Viện cử đi đào tạo tại nước ngoài (Nhật Bản và Pháp). Đây là các công trình nghiên cứu đã được các NCS bảo vệ thành công tại các trường đã theo học.

 1. 1. TS. Huỳnh Quang Thiện với công trình nghiên cứu “Effects of agrochemical-free rice farming on Odonata diversity” (Ảnh hưởng của phương pháp canh tác lúa không sử dụng hóa chất lên sự đa dạng của chuồn chuồn).
 2.  
 3. 2. TS. Nguyễn Phương Thảo với công trình nghiên cứu “Molecular understanding of the sulfur amino acid metabolic pathway in a human pathogen Cryptococcus neoformans” (Sự hiểu biết về sinh học phân tử của hệ thống trao đổi chất amino acid lưu huỳnh trong nấm gây bệnh trên người Cryptococcus neoformans).
 4.  
 5. 3. TS. Nguyễn Lê Xuân Bách với nghiên cứu “Vers une taxonomie ntegrative pour la circonscription des espèces du genre Cecropia Loefl” (Hướng đến sự phân loại tích hợp để tìm hiểu ranh giới giữa các loài trong chi Cecropia Loefl).

(Viện Sinh thái học Miền Nam)

Tổ chức cộng tác
 • Bảo tàng nhiệt đới
 • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Viện sinh học nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Hành động vì môi trường
 • Tổ chức vì môi trường thế giới
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...