Sáng ngày 13/4/2021, Viện sinh thái học Miền Nam hân hạnh đón tiếp quý đại biểu khắp nơi về dự Hội thảo tổng kết “Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS kết hợp với dữ liệu sinh khí hậu trong nghiên cứu và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ”.

Đây là đề tài mà Viện Sinh thái học Việt Nam và Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ Tp. Hồ Chí Minh được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao thực hiện thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia về Công Nghệ Vũ Trụ giai đoạn 2016-2020. Đề tài khai thác nguồn dữ liệu vệ tinh về thảm phủ, biến động rừng trong khu vực, mô phỏng phân bố các loài quý hiếm và xác định các khu vực trọng tâm ưu tiên bảo tồn để các cơ quan và tổ chức trong khu vực nghiên cứu tham khảo và xây dựng các kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương. Đồng thời đề tài đóng góp cơ sở khoa học và cách tiếp cận mới cho việc lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo Quyết định số 174/QĐ–TTg ngày 03/02/2021 của Chính phủ.

Về dự Hội thảo có sự góp mặt của:  

 • Đại diện các Bộ, ngành, cơ quan quản lý: Vụ Quản lý Rừng đặc dụng, phòng hộ – Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) . Đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
 • Đại diện các đơn vị nghiên cứu – đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM, Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, Trường Đại học Tây Nguyên, Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Địa lý và Tài nguyên Tp. HCM, Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Trung Trung Bộ, Viện Khoa học lâm nghiệp Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại học Quốc gia Tp. HCM).
 • Đại diện các tổ chức bảo tồn và tài trợ: Tổ chức Bảo tồn Động Thực vật Hoang dã Quốc tế (FFI), Hiệp hội Bảo tổn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Viện nghiên cứu vườn thú và động vật hoang dã Leibniz (CHLB Đức), Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Loài nguy cấp (CBES), Trung tâm Nghiên cứu Rừng và Đất ngập nước (FORWET), Chương trình Bảo tồn Rùa Châu Á (ATP).
 • Và Đại diện  BQL một số rừng đặc dụng và rừng phòng hộ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Trong quá trình làm việc, hội thảo đã thông qua báo cáo các nội dung chính về: hiện trạng thảm phủ rừng và phân tích đánh giá thay đổi thảm phủ rừng theo thời gian khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, xây dựng bản đồ đa dạng sinh học và đánh giá nhanh các điểm tiềm năng khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Đồng thời các đại biểu đã tích cực thảo luận đóng góp ý kiến cho đề xuất các phương án quy hoạch bảo tồn các khu vực ưu tiên, mở rộng các khu rừng đặc dụng hiện tại do TS. Lưu Hồng Trường – Viện trưởng Viện sinh thái học miền Nam, TS. Diệp Đình Phong – Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học và phát triển trực thuộc Viện trình bày.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo

Công tác chuẩn bị và đón tiếp đại biểu

TS. Lưu Hồng Trường trình bày phương án quy hoạch

Các đại biểu tham gia góp ý và thảo luận

Chụp ảnh lưu niệm

Viện Sinh thái học Miền Nam

Tổ chức cộng tác
 • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Viện sinh học nhiệt đới
 • Bảo tàng nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Tổ chức vì môi trường thế giới
 • Hành động vì môi trường
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...