Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2021, Viện Sinh thái học Miền Nam đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu Xây dựng cơ chế, mô hình hợp tác giữa phát triển du lịch và bảo tồn bền vững đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) Cần Giờ”, mã số ĐTĐL.CN – 27/17. Đây là đề tài độc lập cấp Nhà nước được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Viện Sinh thái học Miền Nam thực hiện từ năm 2018 đến 2020 tại Cần Giờ với các mục tiêu:

 • Xác lập được cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) cho sự hợp tác giữa phát triển du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học;
 • Xây dựng được cơ chế hợp tác giữa phát triển du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học;
 • Xây dựng và thử nghiệm được mô hình giữa phát triển du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học.

Thành phần Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở gồm các thành viên:

 • GS.TS. Nguyễn Hoàng Trí – Chủ tịch Ủy ban Con người và sinh quyển (MAB) Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng;
 • PGS. TS. Hoàng Đức Huy – Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên TP.HCM, ĐHQG TP.HCM – Phản biện 1.
 • TS. Lê Thanh Hòa – Trường ĐH. Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, ĐHQG TP.HCM – Phản biện 2.
 • TS. Huỳnh Đức Hoàn – Trưởng ban BQL Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ - Ủy viên.
 • Ông Lê Văn Sinh - Nguyên Trưởng ban BQL RPH huyện Cần Giờ;
 • TS. Nguyễn Thị Kim Dung – Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên TP.HCM, ĐHQG TP.HCM - Ủy viên.
 • ThS. Nguyễn Ngọc Ánh – Viện Sinh thái học Miền Nam – Ủy viên thư ký.

Hội đồng nghiệm thu còn có sự tham gia của nhiều chuyên gia, đại biểu đến từ các Viện nghiên cứu, các trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh:

 • PGS. TS. Viên Ngọc Nam – Trường ĐH. Nông Lâm TP.HCM;
 • TS. Vũ Ngọc Long – Nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái học Miền Nam;
 • Và các đại biểu, thành viên đề tài khác.

Đại diện nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài, TS. Lê Bửu Thạch – Viện Sinh thái học Miền Nam – đã trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện của đề tài trước Hội đồng. Hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến, đóng góp đối với các sản phẩm của đề tài để nhóm nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện đề tài trước khi nghiệm thu cấp Nhà nước.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở

GS. Nguyễn Hoàng Trí phát biểu khai mạc Hội đồng

Các đại biểu đóng góp ý kiến cho đề tài

Viện Sinh thái học Miền Nam

Tổ chức cộng tác
 • Viện sinh học nhiệt đới
 • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
 • Bảo tàng nhiệt đới
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Hành động vì môi trường
 • Tổ chức vì môi trường thế giới
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...