Trong không khí náo nhiệt và khẩn trương hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ Viện Sinh thái học Miền Nam đã tiến hành thành công Đại hội chi bộ Viện Sinh thái học Miền Nam Nhiệm kỳ II, 2020-2025 vào ngày 12 tháng 05 năm 2020.

Chi bộ Viện Sinh thái học Miền nam đã vinh dự đón tiếp Đồng chí Hoàng Nghĩa Sơn, đại diện Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, và Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng văn phòng đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đại hội cũng vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của Đồng chí Bí thư, Chủ tịch Viện Hàn lâm Châu Văn Minh.

Đại hội Chi bộ đã được tiến hành từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 30 với không khí trang nghiêm, nghiêm túc và minh bạch, đã bầu Đồng chí Lưu Hồng Trường tái cử vị trí Bí thư chi bộ Viện Sinh thái học Miền Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 100% số phiếu đồng ý.  Đại hội đã quyết nghị những mục tiêu và định hướng phát triển quan trọng cho Viện Sinh thái học Miền Nam, trong đó nhấn mạnh việc sử dụng hợp lý cơ sở vật chất và trang thiết bị đã được đầu tư cho mục đích nghiên cứu và triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng nguồn nhân lực, đẩy mạnh các hướng nghiên cứu liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và các chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức, du lịch sinh thái,…; giữ vững vị trí top 5 toàn Viện Hàn lâm về công bố khoa học và tiếp tục nâng cao hiêu quả các chương trình hợp tác quốc tế; …

Một số hình ảnh Đại hội:

Quan cảnh Đại hội

Đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư

Bế mạc Đại hội

TM. BCH Chi bộ Viện Sinh thái học Miền Nam

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường