• Thứ tư, Tháng hai 5, 2020

         Viện Sinh thái học Miền Nam trân trọng thông báo địa chỉ Trụ sở làm việc mới của Viện kể từ ngày 17/01/2020 như sau:

-   Địa chỉ:      Viện Sinh thái học Miền Nam

                       Số 1D, Đường TL 29, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

-  Điện thoại: 028.2250 8464

-  Fax:            028.2250 8464

Trụ sở làm việc của Viện Sinh thái học Miền Nam

 

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...