Hội nghị chuyên ngành “Hợp tác xuyên biên giới nhằm bảo tồn đa dạng sinh học ở châu Á trước sự biến đổi toàn cầu” vừa diễn ra trong 3 ngày (29 – 31 tháng 7 năm 2019) tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Hội nghị do Đại học Hà Nam, Đại học Rutgers (bang New Jersey, Hoa Kỳ), Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Đa dạng sinh học và Bảo tồn thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ đồng tổ chức.

Mục tiêu của hội nghị nhằm trao đổi các ý tưởng, kết quả và kinh nghiệm nghiên cứu trong hợp tác xuyên biên giới nhằm bảo tồn đa dạng sinh học ở châu Á và thúc đầy hình thành mạng lưới các tổ chức và cá nhân quan tâm.

Có gần 20 quốc gia tham gia hội nghị, từ châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

Tham dự hội nghị về phía Việt Nam có: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, tổ chức Động vật và thực vật quốc tế (Fauna and Flora International) Việt Nam, Chương trình bảo tồn rùa châu Á, tố chức Nước Việt Xanh (GreenViet), Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật và Viện Sinh thái học Miền Nam. Các nhà nghiên cứu và bảo tồn Việt Nam đã trình bày nhiều kết quả và kinh nghiệm bảo tồn ở Việt Nam liên quan đến các nước xung quanh, đồng thời đưa ra một số đề xuất hợp tác, bao gồm các nghiên cứu bảo tồn dựa trên hệ thống ô mẫu định vị do Viện Sinh thái học Miền Nam thiết lập ở các hệ sinh thái rừng chính yếu ở miền Nam nước ta.

 

Ảnh 1: TS. Mary Blair (Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học và Bảo tồn thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ) phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Ảnh 2: Trao đổi tài liệu khoa học giữa Viện Sinh thái học Miền Nam và Viện Thực vật học Trung Quốc (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc).

 

Bài và ảnh: Lưu Hồng Trường/SIE.

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...