Viện Sinh thái học Miền Nam thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Viện Sinh thái học Miền Nam và niêm yết công khai kể từ ngày 13/6/2019.

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chuyên ngành

Ngạch/ Mã ngạch

Xếp loại tốt nghiệp ĐH

Điểm phỏng vấn

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Phan Gia Linh

14/03/1990

Bình Thuận

Kế toán

Kế toán viên/ 06.031

Khá

80

Dự kiến trúng tuyển

 

 

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...