Ngày 10-11/4/2019, Viện Sinh thái học miền Nam (SIE) đã tổ chức đợt tập huấn giới thiệu kỹ thuật trao đổi khí (Gas exchange) và sử dụng hệ thống đo quang hợp LI – 6800. Đợt tập huấn có sự tham gia của các đại diện từ 3 đơn vị đang tiên phong trong sử dụng kỹ thuật tiên tiến này trong nghiên cứu các hệ sinh thái rừng tự nhiên tại Việt Nam bao gồm Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga (Chi nhánh Phía Nam), Viện Nghiên cứu Lâm sinh (Viện Khoa học Lâm nghiệp) và SIE - với sự hướng dẫn các chuyên gia đến từ hãng LI-COR- nhà sản xuất.

Thiết bị này sử dụng kỹ thuật trao đổi khí (gas exchange technique) để đo các thông số của quá trình quang hợp bao gồm:  tốc độ đồng hóa CO2, tỷ lệ hấp thu hay thất thoát C ở mức độ lá, tốc độ thoát hơi nước, độ dẫn khí khẩu, nồng độ CO2 bên trong gian bào…Các thông số này có ý nghĩa trong việc xác định các thông số của quá trình quang hợp, từ các hoạt động sinh lý và sinh hóa như sự đóng mở khí khẩu, quang hóa trong các quang hệ thống, cho đến mức độ và hoạt động của các enzym đồng hóa C.

Cho đến nay, các thiết bị đo quang hợp sử dụng kỹ thuật trao đổi khí được sử dụng phổ biến  trong các nghiên cứu về sinh lý sinh thái thực vật, quan trắc, đo đạc khí nhà kính trong nghiên cứu biến đổi khí hậu, hô hấp đất và các lĩnh vực liên quan, được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín như Nature, Global change Biology…. Một số hướng ứng dụng trong nghiên cứu sinh thái có thể áp dụng tại Việt Nam bao gồm: (i) Nghiên cứu nhu cầu ánh sáng của các loài cây rừng dưới tán tại các kiểu rừng nhiệt đới trong các giai đoạn sinh trưởng; (ii) So sánh khả năng cạnh tranh ánh sáng trong rừng tự nhiên hay điều kiện trồng; (iii) Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với cây rừng tự nhiên và cây trồng trong điều kiện tăng nồng độ CO2 và nhiệt độ; (iv) So sánh khả năng thích ứng với các “stress” môi trường của các loài khác nhau.

Các chuyên gia của Li-cor hướng dẫn sử dụng hệ thống LI – 6800

Vận hành thử nghiệm hệ thống đo quang hợp LI – 6800

Tại Viện Sinh thái học Miền Nam, với việc được trang bị hệ thống các thiết bị đồng bộ, cho phép đo đạc các chỉ số sinh lý-sinh thái của các loài ở các mức độ và môi trường khác nhau, các nghiên cứu về Sinh lý sinh thái (Ecophysiology) được kỳ vọng sẽ đạt những thành tựu đột phá với các nhóm đối tượng nghiên cứu quan trọng như loài thực vật quí hiếm, loài có vai trò sinh thái quan trọng hay loài xâm hại, loài chỉ thị môi trường, tiếp cận được trình độ nghiên cứu trên thế giới về lĩnh vực liên quan. Các thiết bị cũng sẽ được sử dụng trong các nghiên cứu kết hợp với hướng nghiên cứu cổ khí hậu và vòng cây; các nghiên cứu chuyên sâu tại ô mẫu định vị 25 ha tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng) để nghiên cứu các quá trình sinh thái rừng, đặc biệt là sinh trưởng của các loài thực vật quan trọng. Các kết quả nghiên cứu này sẽ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao trong nghiên cứu biến đổi khí hậu, tích trữ Cac bon và diễn thế các hệ sinh thái. ​

Tổ chức cộng tác
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Bảo tàng nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...