Sao la (Pseudoryx nghetinhensis) được mô tả mới cho khoa học vào năm 1992 đã làm chấn động giới nghiên cứu, nhưng kích thước quần thể của loài này ở thế giới đã và đang tiếp tục suy giảm nhanh mặc cho những nỗ lực không ngừng của các nhà nghiên cứu bảo tồn trong những năm qua. Đứng trước những thách thức bảo tồn loài trên thế giới, Việt Nam và Lào, các tổ chức bảo tồn và các cơ quan bảo tồn của Việt Nam đã xác định cần có một chương trình dài hơn nhưng với cùng một tiếp cận cho cả hai nước Việt Nam và Lào.

Nhằm mục tiêu bảo tồn Sao la, tổ chức IUCN đã hình thành nên một nhóm công tác bao gồm nhiều chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới làm việc cùng nhau để triển khai các công tác bảo tồn, gọi là Saola Working Group. Mới đây, ngày 28 tháng 03 năm 2019, Vụ quản lý Rừng đặc dụng và Phòng hộ thuộc Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam đã cùng với các tổ chức IUCN, Saola Working Group tổ chức một ngày Hội thảo và Lễ ra mắt Bản ghi nhớ hợp tác về Chương trình nhân nuôi Sao La trên thế giới.

Ông Vũ Thế Liên, Vụ trưởng Vụ quản lý Rừng đặc dụng và phòng hộ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị đã trình bày vắn tắt về tình trạng bảo tồn Sao la ở Việt Nam và Lào với sự nhấn mạnh của việc cần thiết phải có một chương trình bảo tồn, trong đó hướng đến việc nhân nuôi sinh sản. Hội nghị cũng đã có sự trình bày những bài học về các chương trình nhân nuôi sinh sản bảo tồn đối với các loài thú móng guốc khác trên thế giới nhằm cung cấp những bài học cần thiết cho chương trình nhân nuôi loài Sao la sau này ở Việt Nam. Ngay sau đó, đại diện IUCN Việt Nam trình bày một cách tiếp cận để bảo tồn với cách gọi vắn tắt là Một kế hoạch cho hai phương pháp và hai quốc gia. Đồng thời, IUCN Việt Nam và các tổ chức cũng xác định Việt Nam là nơi phù hợp nhất cho chương trình nhân nuôi bảo tồn loài Sao la, trong đó Vườn quốc gia Bạch Mã cũng được xác định là nơi phù hợp nhất cho việc xây dựng một trung tâm nhân giống loài Sao la.

Tiếp đó, Bản ghi nhớ hợp tác ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ chức IUCN về xây dựng Chương trình nhân nuôi bảo tồn loài Sao La được ra mắt. Bản ghi nhớ được ký kết vào tháng 11 năm 2018 giữa Giám đốc khu vực Châu Á IUCN và Thứ trưởng thường trực Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thông, Hà Công Tuấn. Mục tiêu chính của Bản ghi nhớ là thành lập và vận hành trung tâm nhân nuôi Sao la tại Việt Nam được đặt tại Vườn quôc gia Bạch Mã với mục đích duy nhất là nhân nuôi và tái thả trở lại ra ngoài tự nhiên đối với loài Sao la và kể cả những loài thú móng guốc quý hiếm khác. Bản ghi nhớ mặc dù có thời hạn 05 năm nhưng chương trình bảo tồn được cam kết sẽ kéo dài ít nhất từ 20 – 25 năm.

Bản ghi nhớ này được ký kết sẽ trao thêm nhiều hy vọng trong việc bảo tồn loài thú móng guốc đặc hữu và nguy cấp này của vùng Trường Sơn thuộc Việt Nam và Lào.

Tổ chức cộng tác
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Bảo tàng nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...