Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo Tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài Khoa học và Công nghệ Sau Tiến sĩ năm 2019.

Nội dung chi tiết: https://drive.google.com/open?id=1VfrMaeeeURwHqDUmehxZzblVrTsxqKSb

Phụ lục: https://drive.google.com/open?id=1qsdYXg9v6g-gKRWIdIC-8rRq1Aq4VYdM

 

Tổ chức cộng tác
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...