Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Bùi Thế Duy dẫn đầu đã tham gia Khóa họp lần thứ 10 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Viêt Nam – Hoa Kỳ (JCM 10) diễn ra trong thời gian ngày 15-17/10/2018 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Thành phố Washington - thủ đô nước Mỹ. Tham gia đoàn Việt Nam gồm có các nhà quản lý và khoa học thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại khóa họp này hai bên đã đánh giá các hoạt động hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước kể từ khóa họp lần trước (JCM 9) ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Đồng thời đề xuất các định hướng và dự án hợp tác trong giai đoạn kế tiếp.

Các lĩnh vực thảo luận bao gồm: Khoa học Y tế và Sức khoẻ, Công nghệ sinh học và Nông nghiệp, Trao đổi Nghiên cứu và Giáo dục, Khoa học bảo tồn, Khí tượng, Thủy văn và Khí hậu, Thúc đẩy Tinh thần khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo.

Viện Sinh thái học Miền Nam tham gia nhóm công tác về lĩnh vực khoa học bảo tồn.  

Trong lĩnh vực khoa học bảo tồn, đã có một số hoạt động hợp tác kể từ JCM 9 như tiếp xúc giữa các nhà khoa học hai nước nhằm xúc tiến hợp tác nghiên cứu theo dõi biến động của hệ sinh thái rừng nhiệt đới, thúc đẩy dự án thành lập bảo tàng ở Đại học Cần Thơ nhằm hình thành Sáng kiến nghiên cứu và bảo tồn vùng Hạ Mekong, thăm viếng nhằm xúc tiến hợp tác về thu thập mẫu vật cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam tại Hoa Kỳ, và nghiên cứu các mô hình về thủy chế.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm công tác về khoa học bảo tồn đã đưa ra các đề xuất ưu tiên như: Hỗ trợ hoàn thiện hệ thống quan trắc rừng nhiệt đới của Viện Sinh thái học Miền Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nghiên cứu độc học môi trường và áp dụng kỹ thuật viễn thám theo dõi môi trường ven biển, hình thành hệ thống quản lý dữ liệu cho vùng Hạ Mekong, nghiên cứu sử dụng các chỉ tiêu tích hợp kinh tế - xã hội và văn hóa – môi trường và kiến thức bản địa trong công tác bảo tồn.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn để triển khai các hoạt động hợp tác là tìm kiếm các nguồn kinh phí tài trợ phù hợp cho các dự án. Đây cũng là một trong những chủ đề được khóa họp này thảo luận nhằm tháo gỡ khó khăn và đưa các đề xuất đi vào triển khai trong thực tế.

Bài và ảnh: Lưu Hồng Trường/SIE​

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện sinh học nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...