Ngày 30/5/2017 tại Tp. Đà Lạt, Đề tài Độc lập cấp Nhà nước Nghiên cứu xây dựng cơ chế kết hợp giữa bảo tồn cảnh quan - đa dạng sinh học và không gian văn hóa tại Khu Dự trữ Sinh quyển Lang Biang” đã tiến hành đánh giá kết quả 1 năm thực hiện. Đồng chủ trì hội thảo là Viện Sinh thái học Miền Nam và VQG Bidoup-Núi Bà (cơ quan phối hợp chính thực hiện Đề tài).

Tới dự buổi hội thảo có đại diện các sở ban ngành Tỉnh Lâm Đồng như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa-Thể Thao và Du lịch; cùng đại diện của Ban Dân tộc, Bảo Tàng Tỉnh Lâm Đồng,...

Hình 1: Các đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nội dung 1 “Xác định những đặc trưng và đánh giá thực trạng bảo tồn cảnh quan-đa dạng sinh học của KDTSQ Lang Biang” ; và Nội dung 2 “Xác định những đặc trưng và đánh giá thực trạng bảo tồn không gian văn hoá của các tộc người trong mối quan hệ với bảo tồn đa dạng sinh học ở khu DTSQ Lang Biang”. Các kết quả bước đầu được ghi nhận và đánh giá cao.

Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đóng góp nhiều ý kiến quí báu cho đơn vị chủ trì thực hiện đề tài để hoàn thiện báo cáo các nội dung đã hoàn thành, cũng như thực hiện các nội dung tiếp theo. Nhiều đại biểu cho rằng các nội dung của đề tài tương đối khó và cần thêm thời gian để nghiên cứu kỹ hơn. Một trong những khó khăn lớn nhất trong nghiên cứu cảnh quan tại Việt Nam nói chung và khu DTSQ Langbiang nói riêng là không dễ giải quyết được bài toán là làm thế nào phát triển các mô hình có khả năng phân tích được mối quan hệ giữa đa dạng cảnh quan, với đa dạng sinh học và đa dạng văn hóa.

Trong năm 2017, Đề tài sẽ tiếp tục rà soát và tham vấn các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đa dạng sinh học và không gian văn hóa để hoàn thiện các nội dung đã thực hiện . Đồng thời, Đề tài cũng tiếp tục thực hiện Nội dung 3 Xác định những bất cập của cơ chế kết hợp và từ đó đề xuất cơ chế kết hợp giữa bảo tồn cảnh quan Đa dạng sinh học và không gian văn hóa tại khu DTSQ Lang Biang”. Đây là một nội dung quan trọng của Đề tài.

Lê Thị Thu Hà/SIE

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...