Sáng ngày 24/02/2017, Chi đoàn Viện Sinh thái học Miền Nam (SIE) đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật sôi nổi tại Phòng họp của Viện. Tham dự buổi học thuật có đông đảo thành viên của SIE và một số cộng tác viên hiện cũng đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học. Trong khuôn khổ buổi sinh hoạt học thuật này có ba báo cáo được trình bày, chi tiết như sau:

TS. Diệp Đình Phong trình bày báo cáo đề tài tiến sĩ tại Hàn Quốc. TS. Diệp Đình Phong đã hoàn thành xuất sắc chương trình tiến sĩ kỹ thuật môi trường tại đại học Sejong (Hàn Quốc) với kết quả là 03 bài báo SCI và đang viết bài báo thứ tư. TS. Phong về nước năm 2016 và hiện đang công tác tại Phòng Sinh thái học cảnh quan (Department of Landscape Ecology) của SIE với các hướng nghiên cứu bao gồm Đánh giá tác động môi trường (Environment Impact Assessment -EIA), Đất ngập nước kiến tạo (Constructed Wetland), Quang hóa học xử lý nước thải (Photocatalysis of Wastewater).

Hình 1: TS. Diệp Đình Phong trình bày báo cáo đề tài tiến sĩ tại Hàn Quốc.

Học viên cao học (HVCH) Lê Duy báo cáo kết quả đề tài Cao học (và kết quả dự án Rufford) về Nghiên cứu và Bảo tồn Sếu đầu đỏ ở đồng bằng sông Cửu Long.

Hình 2: HVCH Lê Duy trình bày về Nghiên cứu và Bảo tồn Sếu đầu đỏ ở ĐBSCL.

Bài trình bày của HVCH. Lê Duy liên quan đến nghiên cứu các tập tính trong mùa không sinh sản của loài Sếu đầu đỏ (Grus antigone sharpii) ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sếu đầu đỏ được biết đến là một trong những loài chim lớn nhất thế giới có thể bay được và hiện đang được xếp vào bậc Sắp nguy cấp (VU - Vulnerable) theo Danh lục đỏ IUCN và Sách đỏ Việt Nam 2007. Hiện nay, các nghiên cứu về loài Sếu đầu đỏ này ở Việt Namcòn khá khiêm tốn và chủ yếu tập trung ghi nhận về số lượng và vùng phân bố. Nghiên cứu của HVCH Lê Duy đã góp phần quan trọng trong sự hiểu biết cơ bản về sinh thái học hành vi và sử dụng môi trường sống của loài Sếu đầu đỏ cũng như góp phần nâng cao nhận thức của người dân địa phương và các ban ngành quản lý liên quan trong khu vực ĐBSCL. HVCH Lê Duy lấy bằng cử nhân Tài nguyên Môi trường của trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đai học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) năm 2011 và công tác tại phòng Động vật (Department of Zoology) của SIE từ năm 2012 sau một năm công tác ở vị trí Trợ lý Bảo tồn của dự án Bảo tồn Đồng cỏ bàng Phú Mỹ (Tỉnh Kiên Giang). Hướng nghiên cứu mà HVCH Lê Duy đang theo đuổi gồm: Đa dạng sinh học các loài chim ở miền Nam Việt Nam và sinh thái học và bảo tồn các loài chim quan trọng.

ThS. Lê Thị Thu Hà và CN. Hoàng Thị Nhung đã thảo luận về vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, chuẩn bị, dự toán đề tài khoa học công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm làm điều phối viên cho các dự án.

Hình 3: ThS. Lê Thị Thu Hà chia sẻ kinh nghiệm làm điều phối viên cho các dự án

Hình 4: CN. Hoàng Thị Nhung thảo luận về vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, chuẩn bị cho các đề tài

Những chia sẻ của ThS. Lê Thị Thu Hà và CN. Hoàng Thị Nhung nhằm giúp hiểu rõ hơn về các loại hình và quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Viện Hàn lâm và bên cạnh đó là những chia sẻ về nội dung dự toán của một đề tài, dự án. Thực sự đây là những kiến thức rất bổ ích cho các nhà nghiên cứu để có thể quản lý cũng như điều phối tốt đề tài, dự án mình tham gia.

ThS. Lê Thị Thu Hà lấy bằng thạc sĩ về Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên và Phát triển Cộng đồng tại Học viên Công nghệ Châu Á (AIT – Asian Institute of Technology) và hiện đang công tác tại phòng Sinh thái học Cảnh quan (Department of Landscape Ecology).

CN. Hoàng Thị Nhung tốt nghiệp ngành kế toán tại trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh và công tác tại SIE từ năm 2015 trong vai trò trợ lý kế toán của phòng Quản lý tổng hợp (Department of Administration).

Trong thời gian sắp tới, Đoàn thanh niên của SIE dự định sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các buổi sinh hoạt học thuật nhằm chia sẻ những kết quả, kỹ năng và những kinh nghiệm liên quan tới hoạt động nghiên cứu khoa học.

Hình 5: Các thành viên tham dự buổi sinh hoạt học thuật

Thùy Dung/SIE

 

 

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện sinh học nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...