BÁO CÁO THỐNG KÊ

KẾT QUẢ CÔNG BỐ, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NĂM 2016

VIỆN SINH THÁI HỌC MIỀN NAM

1. Báo cáo tổng hợp (thống kê từ 01/12/2015 đến 30/11/2016)

STT

Nội dung

Số lượng

I

Bài báo quốc tế

8

1

Số bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI

4

2

Số bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI-E (bao gồm cả tạp chí  Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology)

4

II

Bài báo quốc gia

5

1

Số bài báo đăng trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN, không thuộc danh mục Scopus

2

2

Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc gia có mã ISSN (không kể bài trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN)

3

2. Công bố khoa học

STT

Tên bài báo khoa học

Tên  tác giả

Tên tạp chí,
kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

I. Bài báo trên tạp chí quốc tế

1. Tạp chí thuộc danh sách SCI

1

Camellia luteopallida (Theaceae), a new species from Vietnam. 

Luong, V.D., Luu, H.T., Nguyen, T.Q.T., Nguyen, Q.D.

Annales Botanici Fennici
ISSN: 0003-3847

53

 

135–138

2016

2

Three New Species and Three New Records of Aristolochia Subgenus Siphisia from Vietnam including a Key to the Asian Species.

Do, V.T., Luu, H.T., Wanke, S. and Neinhuis, C.

Systematic Botany
ISSN: 0363-6445

40

3

671-691

2015

3

Non-catalytic and catalytic degradation of effluent dissolved organic matter under UVA-and UVC-irradiation tracked by advanced spectroscopic tools

Diep Dinh Phong and Jin Hur

Water Research
ISSN: 0043-1354

105

 

199-208

2016

4

No evidence for mitochondrial genetic variability in the largest population of critically endangered Tonkin snub-nosed mokeys in Vietnam

Andie Ang, Amrita Srivathsan, Rudolf Meier, Tuong Bach Luu, Quyet Khac Le, Herbert Cover

Primates
DOI 10.1007/s10329-016-0571-x
ISSN: 0032-8332

 

 

 

2016

2. Tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded

1

Amorphophallus kienluongensis (Araceae), a new species from the Mekong Delta, Southern Vietnam.

Nguyen, V.D., Luu, H.T., Nguyen, Q.D.

Blumea
ISSN: 0006-5196

61

 

1–3

2016

2

Vietnamese Ganoderma: growth, peculiarities, low-molecular composition compared to European and Siberian strains

Tsivileva O.M., Nguyen P.T., Vu N.L., Yurasov N.A., Chernyshova M.P., Petrov A.N., Galushka V.V., Markin A.V., Koftin O.V.

Turkish Journal of Botany.  Vol. 40. DOI: 10.3906/bot-1410-15. 2016
ISSN: 1300-008X

40

 

 

2016

3

A new species of Arisaema (Araceae) from Vietnam

H.T.Van, N. Nguyen-Phi, H.T.Luu

Phytotaxa
ISSN: 1179-3163

277

1

090–094

2016

4

Central Vietnam climate over the past five centuries from cypress tree rings

Brendan M. B., Stahle, D. K., Luu, H.T., Wang, S.Y., Nguyen, T.Q.T., Thomas, P., Le, C.N., Ton, T.M., Bui, T.H., and Nguyen, V.T.

Climate Dynamics
ISSN: 1432-0894
DOI 10.1007/s00382-016-3297-y

 

 

 

2016

II. Bài báo trên tạp chí quốc gia

 

 

 

 

 

 

1. Tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục Scopus

1

Bước đầu nghiên cứu thành phần hoá học nấm hoàng chi (Tomophagus colossus) ở Việt Nam

Dương Thị Hải Yến, Hoàng L Tuấn Anh, Nguyễn Phương Thảo, Lưu Hồng Trường,
Vũ Ngọc Long,
Phạm Ngọc Dương, Trần Minh Đức, Phạm Hải Yến, Nguyễn Xuân Nhiệm, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm

Tạp chí Hóa học
ISSN 0866-7144

2E

54

26–30

2016

2

Chemical composition and major activities in the Basidiocarps and Mycelium extracts of Ganoderma colossum strain isolated from Cat Tien National Park

Le Quynh Loan, Nguyen Hoang Dung, Nguyen Phuong Thao, Vu Ngoc Long, Luu Hong Truong, Hoang Quoc Khanh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Journal of Science and Technology)
ISSN: 0866-708X

53

6B

105–112

2015

2. Các tạp chí Quốc gia khác (không kể các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN) có mã ISSN

1

Thành phần loài chim tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Lê Duy, Trần Văn Bằng

Tạp chí Khoa học ĐH Sư Phạm TP.HCM
ISSN: 1859-3100

9

87

138–149

2016

2

Nghiên cứu sinh thái, xã hội trong quy hoạch công viên đa chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Thị Thu Hà, Lê Bửu Thạch, Trần Văn Bằng, Nguyễn Thế Văn

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
ISSN: 1859-1477

21 (251)

1

77-80

2016

3

On the taxonomic identity of Arisaema pierreanum Engl. (Araceae) in Vietnam

H.T.Van, N. Nguyen-Phi, H.T.Luu

Science & Technology Development Journal - Natural Sciences (Đại học Quốc gia TPHCM)
ISSN 1859-0128

19

4

52–54

2016

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã