Năm 2015, Viện Sinh thái học Miền Nam đã được sự tài trợ của quỹ môi trường NAGAO để triển khai đề tài “Nghiên cứu khu hệ và tình trạng bảo tồn các loài Cá của sông La Ngà thuộc hệ thống sông Đồng Nai ở miền Nam Việt Nam”.

Mục tiêu chính của đề tài là xác định sự đa dạng về khu hệ cá, đánh giá hiện trạng bảo tồn các loài cá quý hiếm thuộc sông La Ngà. Đề tài sẽ tuyển các bạn sinh viên, tình nguyện viên đam mê nghiên cứu và bảo tồn cùng tham gia thực hiện các cuộc khảo sát hiện trường và công việc trong phòng thí nghiệm. Các bạn sinh viên có nguyện vọng sử dụng kết quả của đề tài để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp sẽ được khuyến khích tham gia theo suốt đề tài. Điều kiện để tham gia gồm có:

Có niềm đam mê nghiên cứu trong lĩnh vực Ngư loại học

Có thể tham gia các chuyến thực địa trong khu vực nghiên cứu

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Thạc Sỹ Huỳnh Quang Thiện, Email: hqthien@sie.vast.vn hoặc hqthien@gmail.com hoặc qua số điện thoại: 08-3821-0255 hoặc 091-918-8786. Hoặc download brochure của đề tài tại đây.   

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường