Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người biến đến như một hòn ngọc viễn đông, bởi sự trù phú về kinh tế của vùng Đông Dương. Chính sách phát triển của thành phố trong nhiều năm gần đây cùng với áp lực về dân số đã và đang ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên của Thành phố. Nhiều mảng xanh đã được chuyển đổi nhằm phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc sống của người dân. Dẫu vậy, vấn đề môi trường, đa dạng sinh học đã được quan tâm nhiều trong những năm gần đây và bảo vệ môi trường được xem như một yêu cầu cấp thiết cho sự phát triển bền vững.

Theo dõi, giám sát điều kiện môi trường, đa dạng sinh học có thể được thực hiện thông qua theo dõi nhiều chỉ thị như chất lượng nước, không khí, loài sinh vật chỉ thị,… Nhóm chim, nhóm sinh vật dễ quan sát và ghi nhận, được nhiều nhà nghiên cứu về cảnh quan, môi trường đô thị chọn làm nhóm sinh vật chỉ thị cho điều kiện môi trường của hệ sinh thái đô thị. Sự thay đổi về thành phần loài chim, mật độ các loài chim trong đô thị sẽ phản ánh được tình trạng của điều kiện môi trường, cảnh quan xanh trong đô thị.

Với hướng tiếp cận trên, nhóm nghiên cứu tại Phòng Động vật, Viện Sinh thái học Miền Nam đã tìm hiểu về thành phần loài chim trong khu vực nội thành, thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo cơ sở nền tảng để theo dõi về hệ sinh thái đô thị. Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận được 81 loài chim sinh sống trong khu vực nội thành, trong đó có nhiều loài chim di cư và du nhập. Bên cạnh đó, các mảng xanh được duy trì quy hoạch, duy trì nhiều loài thực vật bản địa là những khu vực có sự đa dạng cao về thành phần loài chim như Thảo Câm Viên, Dinh Thống Nhất, Công viên Đầm Sen. Kết quả nghiên cứu là cơ sở ban đầu để giúp quy hoạch mảng xanh đô thị theo hướng đảm bảo được mỹ quan, đảm bảo duy trì các  loài thực vật bản địa để giữ gìn đa dạng sinh học cho khu vực (Đọc giả có thể tải báo cáo tại đây).

Bên cạnh đó, bảo vệ, tạo môi trường sống cho nhiều loài chim cũng góp phần tạo được vẽ đẹp thiên nhiên, thu hút du khách tham quan, ngắm và chụp ảnh được nhiều loài chim đẹp ngay trong long thành phố mà không cần phải đi xa. Qua đó, sẽ gia tăng được nguồn thu từ chính hoạt động bảo vệ môi trường. Dưới đây là hình ảnh của nhiều loài chim đẹp ở Tp. Hồ Chí Minh do nhóm nghiên cứu cung cấp.

Bách thanh mày trắng

Chim nghệ

Phướn

Chích bông đuôi dài

Cu rốc cổ đỏ

Văn Bằng/SIE

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Bảo tàng nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...