Viện Sinh thái học miền Nam trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và có trụ sở tại số 1 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Viện Sinh thái học miền Nam có chức năng điều tra, nghiên cứu đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật nhiệt đới, các hệ sinh thái đặc trưng khu vực phía Nam, đào tạo cán bộ về sinh thái, tài nguyên sinh vật và những lĩnh vực khác liên quan.

Viện Sinh thái học miền Nam có nhiệm vụ chính sau đây:

1.      Điều tra, nghiên cứu về cấu trúc và chức năng các hệ sinh thái, sinh thái học cá thể, sinh thái học quần thể và sinh thái nhân văn;

2.      Nghiên cứu khu hệ động vật, thực vật và nấm ở các tỉnh phía Nam; phát hiện, đánh giá, kiến nghị các biện pháp phục hồi, phát triển các loài thực vật, động vật, nấm có nguy cơ bị đe dọa, bảo vệ nguồn gen;

3.      Nghiên cứu những tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học, đề xuất phương hướng giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu;

4.      Nghiên cứu, đánh giá nguồn tài nguyên sinh vật của các hệ sinh thái trên cạn, thủy vực, đưa ra các biện pháp quản lý, sử dụng bền vững các hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật;

5.      Nghiên cứu, phát hiện các hệ sinh thái nhạy cảm, dự báo diễn thế sinh thái, đề xuất phương hướng sử dụng hợp lý, cải tạo, phục hồi các hệ sinh thái;

6.      Giáo dục và nâng cáo nhận thức về đa dạng sinh học và phát triển bền vững;

7.      Dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật;

8.      Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu chuyên ngành sinh thái và tài nguyên sinh vật.

TS. Vũ Ngọc Long đã được Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam. Bước đầu có 32 cán bộ, chủ yếu từ CBD và một số bộ phận khác của Viện Sinh học nhiệt đới, đã được điều động sang làm việc tại Viện Sinh thái học miền Nam kể từ đầu tháng 9. Viện Sinh thái học miền Nam hiện gồm có bộ phận hành chính (Phòng Quản lý tổng hợp), CBD và 3 phòng chuyên môn gồm Phòng Thực vật, Phòng Động vật và Phòng Sinh thái Cảnh quan.

Mọi giao dịch, xin liên hệ:

TS. Vũ Ngọc Long

Viện Sinh thái học miền Nam

Địa chỉ: số 1, đường Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

 

Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới