Vườn quốc gia Bù Gia Mập thuộc địa phận huyện Bù Gia Mập (trước kia là huyện Phước Long), tỉnh Bình Phước được thành lập từ năm 2002 với tổng diện tích hơn 26.000 ha. Khu hệ linh trưởng tại đây với 7 loài đã được ghi nhận gồm có Cu li nhỏ Nycticebus pymaeus, Khỉ mặt đỏ Macaca arctoides, Khỉ đuôi lợn Macaca leonina, Khỉ đuôi dài Macac fascicularis, Voọc bạc Trường Sơn Trachypithecus margarita, Chà vá chân đen Pygathrix nigripes và Vượn đen má vàng Nomascus gabriellae.

Mục tiêu chính của chương trình giám sát là hai loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng toàn cầu: Chà vá chân đen và Vượn đen má vàng. Cán bộ kỹ thuật của Vườn cùng với các nghiên cứu viên của Trung tâm Đa dạng sinh học và Phát triển bước đầu khảo sát tại hai khu vực quanh các trạm bảo vệ rừng số 2 và số 8 trong tháng 08/2009 và tháng 12/2009. Những kết quả bước đầu cho thấy hai khu vực trên có mật độ Chà vá chân đen và Vượn đen má vàng tương đối cao.

Ngoài những kết quả giám sát về Chà vá và Vượn, nhóm nghiên cứu còn ghi nhận được  một số loài thú khác trong khu vực như Cu  li nhỏ, Bò tót Bos gaurus,  Mang Muntiacus muntjack, Sóc chân vàng Callosciurus erythraeus, Sóc bay lớn Ấn Độ Petaurista philippensis và một số loài dơi ghi nhận lần đầu tiên tại VQG như Dơi muỗi mắt Pipistrellus tenuis, Dơi rô bút Tylonycteris robusta, Dơi chân đệm thịt Tylonycteris pachypus.

Dưới đây là hình ảnh một số loài thú chụp được ở VQG

 

Cu li nhỏ - Nycticebus pymaeus (Ảnh Trần Văn Bằng)

Sóc bay lớn Ấn Độ Petaurista philippensis (Ảnh Trần Văn Bằng)

Vượn đen má vàng – Nomascus gariellae (Ảnh Trần Văn Bằng)

Chà vá chân đen - Pygathrix nigripes (Ảnh Trần Văn Bằng)

 

Dơi muỗi mắt – Pipistrellus tenuis  (Ảnh Vũ Long)

Dơi chó cánh dài Cynopterus sphinx (Ảnh: Trần Văn Bằng)

Dơi rô bút Tylonycteris robusta (Ảnh: Trần Văn Bằng)

Dơi chân đệm thịt Tylonycteris pachypus (Ảnh: Phùng Bá Thịnh)

Dơi lá mũi – Rhinolophus sp. (Ảnh Trần Văn Bằng)

Trần Văn Bằng/CBD

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Bảo tàng nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...