Được sự tài trợ của IUCN Hà Lan trong khuôn khổ dự án VN CBD 600174, ngày 07/03/2010, Trung Tâm Đa Dạng Sinh Học và Phát Triển (CBD) thuộc Viện Sinh Học Nhiệt Đới kết hợp với ban quản lý khu BTTN Tàkóu tổ chức hội thi: “Tìm hiểu môi trường và đa dạng sinh học” 

Các đội tham gia là câu lạc bộ xanh của 6 trường THCS: Hàm Minh, Hàm Cường, Thuận Quý, Tân Thuận, Tân Thành và thị trấn Thuận Nam. Cuộc thi diễn ra tại khu BTTN Tàkóu, với các phần thi như sau:

          Khởi động: Giới thiệu về CLB của trường mình

          Thi trắc nghiệm: Kiến thức về môi trường và đa dạng sinh học tai khu BTTN Tàkóu

          Thi tiểu phẩm: Đề tài của tiểu phẩm được các trường THCS khai thác xây dựng kịch bản dựa trên các mối nguy cơ đe dọa đến đa dạng sinh học tại khu BTTN Tàkóu.

          Phần thi hùng biện với chủ đề: Đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ.

          Giải nhất cuộc thi thuộc về trường THCS Tân Thuận.

          Giải nhì cuộc thi thuộc về trường THCS Hàm Cường.

Giải ba cuộc thi thuộc về trường THCS Tân Thành.

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn trang bị một số kiến thức về môi trường, đa dạng sinh học cho học sinh THCS đồng thời qua đó tuyên truyền đến cộng đồng dân cư về tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường thiên nhiên nói chung và bảo vệ tính đa dạng sinh học tại khu BTTN Takóu nói riêng.

Cho đến nay, dự án đã hỗ trợ thành lập được 7 câu lạc bộ xanh, trong đó gồm 6 câu lạc bộ của 6 trường THCS: Thị trấn Thuận Nam: “ Me xanh”, Hàm Minh: “ CLB Xanh”; Tân Thuận: “ Vì Màu Xanh quê em”; Thuận Quý: “Voọc Bạc Trường Sơn” Hàm Cường: “Tương Lai Xanh”; Tân Thành: “ Gà Lôi Hông Tía” và một câu lạc bộ với tên gọi “Chà vá chân đen” -  đây là câu lạc bộ xanh được tự nguyện thành lập bởi các giáo viên thuộc các trường trên, nhân viên khu bảo tồn và các đoàn viên thanh niên trong vùng đệm. Chà vá chân đen là loài linh trưởng nguy cấp trên thế giới, hiện đang sinh sống tại KBTTN Takóu. Hiện tại, các câu lạc bộ này là những hạt nhân triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường tại Takóu ra cộng đồng dân cư. Các bạn có thể liên lạc với Câu lạc bộ Chà vá chân đen theo địa chỉ Email: thanhliemvo_htn@yahoo.com, số điện thoại: 062 2 216741; DĐ 0907984032

 

Hình ảnh của cuộc thi:

 

Hình 1: Tiểu phẩm "Diêm vương bà xử án " của trường THCS Hàm Cường

 

Hình 2: Tiểu phẩm " Hạnh phúc khi được trở về với thiên nhiên " của trường THCS Tân Thuận

 

 

 

Hình 3: Cổ Động viên của 6 đội của 6 trường THCS

 

 

 

Hình 3: Tiểu phẩm "Rừng cần chúng ta" của trường THCS Hàm Minh

 

 

 

 Hình 4: Phần thi hùng biện với đề tài " Săn bắt động vật hoang dã" của THCS Thuận Quý

Võ Thanh Liêm/ khu BTTN Takou

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới