• Thứ tư, Tháng tám 11, 2010

Vào tháng 11/2010, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM sẽ tổ chức hội nghị khoa học lần thứ VII. Ban tổ chức rất mong các đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Sinh học, đóng góp bài dưới dạng poster hoặc presentation trong hội nghị khoa học lần này. Hạn chót của đăng ký hội thảo và gửi tóm tắt đến ngày 20.08.2010,

        Thông tin gửi về theo địa chỉ: Trần Ngọc Diễm My (email:tndmy@hcmuns.edu.vn).

        Thông tin của hội nghị này được nói rõ trong đường dẫn bên dưới và mẫu đăng ký theo hai files đính kèm

        http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=3129&Itemid=495

Tập tin đính kèm
Tổ chức cộng tác
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện sinh học nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...