Ngày 30.3.2010 Trung Tâm Đa Dạng Sinh Học và Phát Triển thuộc Viện Sinh Học Nhiệt Đới thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận cùng với Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Takóu tổ chức hội thảo Đánh giá kết quả dự án VN CBD 600174 và đề xuất Kế hoạch hành động bảo tồn cho Khu bảo tồn thiên nhiên Takóu giai đoạn 2010-2015. 

Đại biểu tham dự:

Gồm 35 đại biểu.

Hội thảo có sự tham dự của các cơ quan và tổ chức sau:

 • Viện Sinh học nhiệt đới.
 •  Phân Viện điều tra và quy hoạch rừng Nam bộ.
 • Trường đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.
 •  Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF).
 • Cục Kiểm lâm (vùng 3).

Về phía tỉnh Bình Thuận, các đơn vị tham dự hội thảo gồm:

 • Đại diện Văn phòng Ủy ban tỉnh.
 •  Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam,.
 • Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 • Sở Khoa học và Công nghệ.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường,.
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Sở Tài chính.
 • Chi cục Kiểm lâm.
 • Chi cục Phát triển Lâm nghiệp.
 • Công ty du lịch cáp treo núi Takóu,.
 • Hội lâm nghiệp tỉnh.
 • Đài truyền hình tỉnh Bình Thuận.
 • Báo Bình Thuận.
 • Khu BTTN Núi Ông

Nội dung của hội thảo gồm:

· Báo cáo và đánh giá kết quả đạt được của dự án:

Trong 2 năm từ tháng 4/2008 đến cuối tháng 3/2010 dự án VN CBD 600174 do Ủy ban IUCN Hà Lan/Chương trình tài trợ các hệ sinh thái (IUCN NL/EGP) tài trợ đã một lần nửa khẳng định vai trò chức năng đặc biệt to lớn của việc tồn tại khu rừng đặc dụng này như điều hòa khí hậu, chống xói mòn, rửa trôi hoang hóa bạc màu, chống cát bay, điều hòa nguồn và cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới cho vùng nông nghiệp xung quanh khu bảo tồn. Thông qua các đợt nghiên cứu và khảo sát thành phần loài, cho thấy giá trị đa dạng của khu BTTN Takóu khác biệt so với luận chứng thành lập khu bảo tồn. Số liệu cập nhật mới nhất từ dự án cho thấy số lượng thành phần loài thực vật và động vật tăng đáng kể so với luận chứng thành lập khu bảo tồn. Cụ thể:

Thực vật từ 751 loài (Luận chứng kinh tế kỹ thuật khu BTTN Takóu năm 1996) đến nay đã ghi nhận khoảng 1.000 loài thực vật bậc cao. Động vật từ 178 loài tăng lên 454 loài. Trong đó côn trùng chiếm 160 loài chưa được nghiên cứu khi lập luận chứng kinh tế kỹ thuật. (Xem bảng so sánh số lượng loài)

 

 

Lớp

FIPI 1996

CBD 2010

Tổng

178

454

Thú

36

62

Chim

107

142

Bò sát

25

65

Ếch nhái

10

25

Côn Trùng

-

160

 

Đến nay, đã xác nhận hơn 60 loài thực vật và động vật được ghi tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007) hay Danh lục đỏ thế giới (IUCN, 2009).

·           Đề xuất một kế hoạch hành động nhằm bảo tồn bền vữngKhu bảo tồn thiên nhiên Takóu giai đoạn 2010-2015;

Hội thảo đã dành toàn bộ buổi chiều để thảo luận về “Kế hoạch hành động bảo tồn cho Khu Bảo tồn Thiên nhiên Takóu trong giai đoạn 2010-2015” do Trung tâm Đa dạng sinh học và Phát triển soạn thảo. Kết quả cho thấy sự thống nhất về 21 hoạt động cần thực thi cho giai đoạn 2010-2015, trong đó có 5 hoạt động bức thiết cần tiến hành ngay gồm (theo thứ tự ưu tiên):

(1)  Xây dựng Dự án chuyển hạng KBTTN Takóu thành Vườn Quốc gia;

(2)  Thiết lập và thực thi một Dự án đầu tư mới cho khu bảo tồn, lồng ghép kế hoạch hành động về bảo tồn vào Kế hoạch phát triển KT-XH 2010-2015 của tỉnh Bình Thuận và huyện Hàm Thuận Nam;

(3)  Thiết lập một cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học, cơ sở dữ liệu diễn biến tài nguyên rừng, đồng thời tiến hành các nghiên cứu bổ sung các nhóm sinh vật chưa được nghiên cứu hoặc nghiên cứu chưa đầy đủ;

(4)  Phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước;

(5)  Tiến hành các chương trình tuyên truyền về bảo tồn ĐDSH trong cộng đồng và cho du khách, và chương trình giáo dục bảo tồn vào trường học.

Giáo sư Lê Công Kiệt trường Đại Học Khoa Học T Nhiên cho rằng Khu bảo tồn thiên nhiên Takóu nằm trong hệ thống vùng 3-Phan (Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết) đó sẽ là một khu vực khô hạn độc đáo trong bối cảnh cả thế giới nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, được xem như một phòng thí nghiệm khổng lồ để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học mang tầm quốc gia và quốc tế.

Hình 1: TS Lưu Hồng Trường trình bày kết quả thực vật tại KBTTN Takóu

Hình 2: TS. Hoàng Minh Đức báo cáo kết quả khu hệ thú tại KBTTN Takóu

Hình 3: TS. Vũ Ngọc Long báo cáo kết quả xã hội tại KBTTN Takóu

Võ Thanh Liêm/ KBTTN Takóu & Lưu Hồng Trường/CBD

Tổ chức cộng tác
 • Bảo tàng nhiệt đới
 • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Viện sinh học nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Hành động vì môi trường
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Tổ chức vì môi trường thế giới
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...