Từ 29/01/2010 đến 03/02/2010, Trung tâm đa đạng sinh học và phát triển (CBD) kết hợp với Uỷ ban nhân dân của 4 xã: Tân Thành, Tân Thuận, Hàm Minh, Thuận Quý và thị trấn Thuận Nam, Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Takóu  tổ chức 6 cuộc hội thảo cộng đồng tại vùng đệm KBTTN Takóu  nhằm đánh giá nhu cầu sử dụng tài nguyên đa dạng sinh học của người dân sống ven rừng hoặc trong vùng đệm KBTTN Takóu.

Tham khảo ý kiến và lập kế hoạch chia sẻ tài nguyên và giúp cộng đồng sử dụng tài nguyên đa dạng sinh học và khai thác sản phẩm từ rừng một cách bển vững.

 1.       Nội dung và chương trình làm việc  

 

Thời gian

Nội dung chính

Người chịu trách nhiệm

1

8:00 -8:10

Khai mạc , Giới thiệu đại biểu

Chủ tịch xã hoặc trưởng thôn

2

8:10 – 8:20

Giới thiệu chương trình làm việc, mục tiêu và kết quả mong đợi từ cuộc họp

TS. Vũ Ngọc Long

Giám đốc trung tâm CBD 

3

8:20 – 8:50

Giới thiệu tài nguyên ĐDSH khu BTTN TàKóu

Võ Thanh Liêm

Cán bộ khu BTTN TàKou

4

8:50 – 9:15

Tìm hiểu mối liên hệ giữa sinh kế của người dân và nhu cầu sử dụng tài nguyên rừng của cộng đồng . 

TS. Vũ Ngọc Long

TS. Lưu Hồng Trường

5

9:15 – 10:00

Phân tích đánh giá nhu cầu của người dân về việc bảo tồn tài nguyên DDSH và rừng. Xác định ưu tiên. 

TS. Vũ Ngọc  Long

TS. Lưu Hồng Trường

6

10:00 – 10:30

Lập kế hoạch bảo tồn dựa vào cộng đồng .

TS. Vũ Ngọc Long

Võ Thành Liêm

Mỹ Dung 

7

10:30 – 10:45 

Tổng kết

TS. Vũ Ngọc Long

TS. Lưu Hồng Trường

 

 1.       Kết quả:

Ban tổ chức cuộc hội thảo đã ghi nhận được những nhu cầu cần thiết mà cộng đồng mong muốn từ KBTTN Takóu , những khó khăn và thuận lợi trong nhu cầu của người dân. Từ những khó khăn và thuận lợi đó, người dân sẽ đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm giải quyết từng nhu cầu của cộng đồng.

 1.       Hình ảnh từ cuộc hội thảo  

 

Hình 1: Họp cộng đồng tại thôn Văn Kê, xã Tân Thuận

Hình 2: Họp cộng đồng tại thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành

HÌnh 3: Họp cộng đồng tại xã Hàm Minh

Hình 4: Họp cộng đồng tại xã Tân Thuận

Hình 5: Họp cộng đồng tại Thị trấn Thuận Nam

 

Hình 6: Họp cộng đồng tại xã Thuận Quý

Tổ chức cộng tác
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
 • Viện sinh học nhiệt đới
 • Bảo tàng nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
 • Tổ chức vì môi trường thế giới
 • Hành động vì môi trường
 • Bảo vệ động vật hoang dã
 • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...