Ngày 12/08/2011, Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học về “Thực trạng và giải pháp quản lý tài nguyên đa dạng sinh học rừng tỉnh Khánh Hòa” tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Mục tiêu chính của hội thảo là:

  • Đánh giá thực trạng, tiềm năng đa dạng sinh học (ĐDSH) rừng của tỉnh Khánh Hòa dựa trên các báo cáo tham luận của các nhà khoa học đã từng nghiên cứu tại đây;
  • Những giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên ĐDSH tại tỉnh Khánh Hoà.

Hội thảo với sự tham gia của nhiều đại biểu trong vai trò là nhà quản lý, nhà khoa học, cơ quan chức năng đại diện cho nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh như : Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục bảo vệ Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ, Trung tâm Đa dạng Sinh học và Phát triển (CBD), Trung Tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm, VQG Bidoup - Núi Bà, VQG Phước Bình, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà, Viện Hải dương học, Đại học Sư phạm TP HCM, Đại học Nông Lâm TP HCM, Đài truyền hình tỉnh Khánh Hòa.

Các bài báo cáo tham luận tại hội thảo bao gồm:

- Giới thiệu Đa dạng Sinh học tài nguyên rừng Khánh Hòa

 

KS. Trần Giỏi

Chi cục Lâm nghiệp KH

-  Những đặc trưng của hệ thực vật khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà

 

TS. Đinh Quang Diệp

ĐH Nông Lâm TP HCM

- Giải pháp bảo tồn và phát triển Thông hai lá dẹt và Pơ mu tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà

TS. Lưu Hồng Trường

CBD

- Đánh giá hiện trạng và Đề xuất giải pháp quản lý đối với lâm phần tại khu vực Giang Ly – Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh

TS. Vũ Ngọc Long

CBD

- Hiện trạng và Đề xuất bảo tồn loài Chà vá chân đen ở tỉnh Khánh Hòa

TS. Hoàng Minh Đức

CBD

- Thông tin tóm tắt về đề xuất giải pháp bảo tồn tổng hợp cho khu vực cao nguyên Lang Biang

ThS. Đỗ Văn Ngọc

VQG Bidoup – Núi Bà

 

Sau phần trình bày và thảo luận, hội thảo đi đến các kết luận sau:

- Ghi nhận và đánh giá cao tính ĐDSH rừng của tỉnh Khánh Hòa về sự đa dạng về thảm thực vật rừng, đa dạng loài và đa dạng nguồn gen cũng như giá trị sử dụng chúng. Ngoài ra, tính ĐDSH rừng của tỉnh Khánh Hòa cũng đã góp phần vào tính đa dạng sinh học chung của vùng cao nguyên Lang biang. Tuy nhiên, mức độ đa dạng và phong phú của tài nguyên ĐDSH thì vẫn chưa được xác định rõ ràng. Vì thế, sự bức thiết về những điều tra nghiên cứu, xây dựng thông tin nhằm tạo cơ sỡ dữ liệu chính xác về mức độ ĐDSH nơi đây cần được quan tâm hàng đầu và cần được tiến hành nhanh chóng.

- Dựa trên báo cáo của CBD về tầm quan trọng của khu vực Giang Ly - Sơn Thái (thuộc huyện Khánh Vĩnh), hội thảo có kết luận và kiến nghị  rằng các cơ quan hữu quan cần xem xét bảo vệ hiệu quả và tính đến việc sáp nhập khu vực này với các khu vực rừng đặc dụng lân cận khác (gồm các Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, Chư Yang Sin, Phước  Bình và KBTTN Hòn Bà) để trở thành một khu vực bảo tồn sinh cảnh lớn hơn (bao gồm các cánh rừng thuộc cao nguyên Lang Biang) có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế.

- Cần xem xét lại việc phân chia và quy hoạch rừng một cách hợp lý nhằm tạo tính thống nhất trong công tác quản lý cũng như bảo tồn, phát triển bền vững rừng tại tỉnh Khánh Hoà.

-  Sở NN và PTNT cần đề xuất thứ tự ưu tiên các hoạt động cho công tác từng năm để kiến nghị cơ quan hữu quan quan tâm xem xét đầu tư.

 - Nội dung của hội thảo cần được đề xuất lên các cấp lãnh đạo có liên quan và cần phổ biến rộng rãi cho cộng đồng để nâng cao tính hiệu quả của hội thảo này.

- Đây là hội thảo đầu tiên về đề tài đa dạng sinh học và tài nguyên rừng của tỉnh Khánh Hòa. Mong rằng sau hội thảo này sẽ có các hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị tiềm năng từ rừng của một tỉnh ven biển vốn rất nổi tiếng về kinh tế du lịch.

Hình ảnh của hội thảo

Hội trường hội thảo

Tiến sĩ Mai Văn Thắng (Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa) tuyên bố Khai mạc hội thảo

KS. Trần Giỏi báo cáo tham vấn: '' Giới thiệu Đa dạng Sinh họctài nguyên rừng Khánh Hòa''

TS. Đinh Quang Diệp báo cáo: ''Những đặc trưng của hệ thực vật khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà''

TS. Lưu Hồng Trường báo cáo: ''Giải pháp bảo tồn và phát triển Thông hai lá dẹt và Pơ mu tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà''

TS. Vũ Ngọc Long báo cáo: ''Đánh giá hiện trạng và Đề xuất giải pháp quản lý đối với lâm phần tại khu vực Giang Ly – Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh''

TS. Hoàng Minh Đức: ''Hiện trạng và Đề xuất bảo tồn loài Chà vá chân đen ở tỉnh Khánh Hòa''

TS. Chế Đình Lý phát biểu ý kiến trước hội thảo

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện sinh học nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...