Hội thảo diễn ra từ 19-21 tháng 5 năm 2010 tại Viện Sinh học nhiệt đới (cơ sở 268A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa) với sự tham gia của gần 20 đơn vị gồm các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu và trường đại học có cơ sở dữ liệu hay thông tin về đa dạng sinh học. Mục tiêu của sự kiện này nhằm xúc tiến việc nắm bắt, sử dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối các thông tin về đa dạng sinh học của các quốc gia như Campuchia, Lào và Việt Nam với tổ chức GBIF.

Hội thảo này được tài trợ bởi chương trình Sud Expert Plantes-CEPDEC thông qua GBIF và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hình 1: TS. Vũ Ngọc Long phát biểu khai mạc

Hình 2: Phát biểu của thành viên hội thảo

Hình 3: Phát biểu của thành viên hội Thảo

Hình 4: Cô Mélianie Raymond: Phát biểu giới thiệu về GBIF

 

HÌnh 5: Hình chụp toàn thể thành viên hội thảo

 

Nguyễn Lê Xuân Bách & Trần Văn Bằng/SIE

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Bảo tàng nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...