Từ ngày 14 -26/11/2010, tại Vườn Thực Vật Queen Sirikit, Chiang Mai, Thái Lan đang diễn ra khóa tập huấn quốc tế về Kỹ thuật quản lý và vận hành bảo tàng thực vật.

Khóa học được giảng dạy bởi Vườn thực vật Hoàng gia Kew, Anh quốc. Có 26 học viên tham dự khóa tập huấn đến từ sáu quốc gia:, Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore Thái Lan và Việt Nam. Bảo tàng VNM của Viện Sinh học nhiệt đới tham dự với 2 cán bộ...Sau đây là một vài hình ảnh của khóa tập huấn:

Tập thể thành viên tham dự

Nhóm giảng viên của Vườn thực vật hoàng gia Kew

Tham quan phòng bảo tàng thực vật QBG

 

Tham quan phòng trưng bày giáo dục môi trường

Bài và ảnh: Nguyễn Phương Thảo (VNM)

Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Bảo tàng nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...