An International Herbarium Technique course has taken place at Queen Sirikit Botanical Garden, Chiang Mai, Thailand from Nov 14 to 26, 2010.

 

This training course was taught by lecturers from Royal Botanical Garden Kew, UK. Twenty-two participants of the training course are from six countries including Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand and Vietnam. Two representatives of VNM Museum of Institute of Tropical Biology attended this training course as well. Here are some photos of the training course:

All participants of the  training course

Lecturers of Royal Botanical Garden Kew

Visiting the Herbarium QBG

Visiting Environmental education gallery

From: Nguyen Phuong Thao (VNM)

Tổ chức cộng tác
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...