Tập huấn nâng cao năng lực
Thứ tư, Tháng sáu 10, 2020
Trong khuôn khổ Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực về quản lý và bảo vệ Rừng ngập mặn”, từ ngày 3-5/6/2020 Viện sinh thái học miền Nam đã phối hợp với BQL Rừng phòng hộ Huyện Cần Giờ tổ chức đợt tập huấn nhằm [...]
Thứ ba, Tháng ba 1, 2016
Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 17/01/2016, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà phối hợp với Đại học Colombia tổ chức thành công lớp thực địa lần thứ 2 năm 2016 với chủ đề “Ứng dụng Vòng tăng trưởng – Sinh thái – Sinh lý trong nghiên cứu rừng nhiệt đới [...]
Thứ hai, Tháng ba 26, 2012
Từ Ngày 6 đến ngày 8 tháng 3 năm 2012, Trung tâm Đa dạng sinh học và Phát triển (CBD) thuộc Viện Sinh học Nhiệt đới phối hợp với Viện Nghiên cứu Môi trường và Nông nghiệp Na Uy (Bioforsk) tổ chức một Khóa tập huấn truyền thông vì bảo tồn được tài [...]
Tổ chức cộng tác
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...