Thú
 • Indochinese silvered langur-Hon Chong 2- Anh Hoang Duc Minh
 • Indochinese silvered langur-Hon Chong 3 - Anh Hoang Duc Minh
 • Cu li nhỏ - Nycticebus pigmaeus. Ảnh: Võ Thanh Liêm
 • Dơi chó. Ảnh: Hoàng Minh Đức
 • Khỉ đuôi dài - Macaca fascicularis. Ảnh: Hoàng Minh Đức
 • Khỉ đuôi lợn - Macaca leonina. Ảnh: Hoàng Minh Đức
 • Sóc chuột lửa. Ảnh: Hoàng Minh Đức
 • Sóc đỏ - Callosciurus finlaysoni. Ảnh: Hoàng Minh Đức
 • Callosciurus erythraeus flavimanus - Sóc chân vàng
 • Chà vá chân nâu - Pygathrix nemaeus. Ảnh: Hoàng Minh Đức
 • Chà vá chân nâu - Pygathrix nemaeus. Ảnh: Hoàng Minh Đức
 • Delacour langur - Trachypithecus delacouri. Ảnh: Hoàng Minh Đức