Văn bản, biểu mẫu
Thứ hai, Tháng mười một 5, 2018
Ngày 30/10/2018, Viện Sinh thái học Miền Nam ban hành Quyết định số 132/QĐ-STHMN ngày 30/10/2018 về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2018 (đợt điều chỉnh tháng 10/2018)
Thứ hai, Tháng mười 15, 2018
Ngày 12/10/2018, Viện Sinh thái học Miền Nam ban hành Quyết định số 125/QĐ-STHMN ngày 12/10/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018.
Thứ hai, Tháng bảy 16, 2018
Ngày 06/7/2018, Viện Sinh thái học Miền Nam ban hành Quyết định số 75/QĐ-STHMN ngày 06/7/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng năm 2018.
Thứ sáu, Tháng tư 20, 2018
Ngày 13/4/2018, Viện Sinh thái học Miền Nam ban hành Quyết định số 37/QĐ-STHMN ngày 13/4/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách Quý I năm 2018.
Thứ tư, Tháng hai 7, 2018
Ngày 29/01/2018, Viện Sinh thái học Miền Nam ban hành Quyết định số 09/QĐ-STHMN ngày 29/01/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018.
Thứ ba, Tháng một 16, 2018
Ngày 12/01/2018, Viện Sinh thái học Miền Nam ban hành Quyết định số 04/QĐ-STHMN ngày 12/01/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017.
Thứ ba, Tháng bảy 25, 2017
Hôm nay, ngày 25/07/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu, phổ biến các nội dung và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 59/2017/NĐ-CP [...]
Thứ tư, Tháng tư 19, 2017
Ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ” tại Việt Nam.
Thứ hai, Tháng một 16, 2017
Sáng ngày 16/01/2017, Viện Sinh thái học Miền Nam phối hợp với Công ty cổ phần Xây dựng và chuyển giao công nghệ 678 đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Cơ sở nghiên cứu Viện Sinh thái học Miền Nam
Chủ nhật, Tháng ba 30, 2014
Căn cứ Nghị quyết số 718/UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Kế hoạchtổ chức triển khai thì hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thứ năm, Tháng ba 6, 2014

Luật KH&CN sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2013 và, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 với khá nhiều thay đổi. So với luật KHCN  2000 (với 8 Chương, 59 điều), Luật KHCN sửa đổi 2013 (gồm 81 điều, được chia thành 11 chương), bỏ [...]

Thứ năm, Tháng tám 8, 2013
Ngày 3/6/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW: "Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường" đã được Hội nghị Trung Ương lần thứ 7 (khóa XI) thông qua.
Tổ chức cộng tác
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Bảo tàng nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...