Văn bản, biểu mẫu
Thứ hai, Tháng tám 30, 2021
Viện Sinh thái học Miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
Thứ sáu, Tháng tư 9, 2021

Công bố công khai số liệu dự toán chi NSNN Quý I năm 2021 của Viện Sinh thái học Miền Nam

Văn bản đính kèm tại đây


Thứ sáu, Tháng một 8, 2021
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách
Thứ sáu, Tháng một 8, 2021
Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh
Thứ sáu, Tháng chín 18, 2020
Viện Sinh thái học Miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020.
Thứ hai, Tháng một 21, 2019
Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019.
Thứ hai, Tháng mười một 5, 2018
Ngày 30/10/2018, Viện Sinh thái học Miền Nam ban hành Quyết định số 132/QĐ-STHMN ngày 30/10/2018 về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2018 (đợt điều chỉnh tháng 10/2018)
Thứ hai, Tháng mười 15, 2018
Ngày 12/10/2018, Viện Sinh thái học Miền Nam ban hành Quyết định số 125/QĐ-STHMN ngày 12/10/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018.
Thứ hai, Tháng bảy 16, 2018
Ngày 06/7/2018, Viện Sinh thái học Miền Nam ban hành Quyết định số 75/QĐ-STHMN ngày 06/7/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng năm 2018.
Thứ tư, Tháng hai 7, 2018

 

TT

Thiết bị

Hãng

Xuất xứ

ĐVT

SL

Năm sử dụng

1 Hệ chưng cất đạm tự động kèm máy chuẩn độ Velp Italy/Châu Âu Hệ thống 1 2020
2
Thứ ba, Tháng bảy 25, 2017
Hôm nay, ngày 25/07/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu, phổ biến các nội dung và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 59/2017/NĐ-CP [...]
Thứ tư, Tháng tư 19, 2017
Ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ” tại Việt Nam.
Tổ chức cộng tác
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới