Hợp tác quốc tế
Thứ năm, Tháng bảy 28, 2022
Lâm Đồng – Chuyến tập huấn thực địa cuối cùng của dự án VietBio được tổ chức tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà từ ngày 25/4 đến ngày 7/5/2022, với sự tham gia của các thành viên đến từ bốn viện nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ [...]
Tổ chức cộng tác
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã