Tin dự án
Thứ hai, Tháng mười hai 14, 2009
Nhằm chuẩn bị tuyên truyền về bảo vệ rừng, môi trường và tổ chức cuộc thi tìm với chủ đề “bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học” sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2010, nhiều họat động diễn ra như sau:
Thứ năm, Tháng mười một 6, 2008
Ông Jonathan Fanton, chủ tịch Quỹ MacArthur và các thành viên trong hội đồng quản trị đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 1/11 đến 2/11/2008.
Tổ chức cộng tác
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Viện sinh học nhiệt đới
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...