Tin khoa học
Thứ bảy, Tháng tám 2, 2008
Trung tâm Đa dạng Sinh học và Phát triển (CBD) thuộc Viện Sinh học Nhiệt đới (ITB)đã tổ chức "Diễn đàn Truyền thông Bảo tồn Đa dạng Sinh học Khu vực phía Nam Việt Nam" tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 02/08/2008.
Thứ bảy, Tháng bảy 19, 2008
Núi Tà Kóu, vốn được coi như là một “núi sót” của dãy Trường Sơn (FIPI, 1996),chính là rừng đầu nguồn cung cấp nguồn nước cho các con suối và giếng nước – là nguồn nước duy nhất cho sinh hoạt và nông sản trong vùng đệm.
Thứ sáu, Tháng bảy 11, 2008
Trung tâm CBD đã ghi nhận được sự tồn tại của một loài Lan đặc hữu của Việt Nam và vô cùng quý hiếm là Christensonia vietnamica Haager .
Thứ bảy, Tháng năm 31, 2008
Phát triển cộng đồng (PTCĐ) là một khái niệm rộng chỉ mọi hoạt động của con người nhằm thúc đẩy xã hội tiến lên một cách không ngừng về đời sống vật chất cũng như tinh thần.
Tổ chức cộng tác
  • Viện sinh học nhiệt đới
  • Bảo tàng nhiệt đới
  • Chương trình hợp tác Lâm sản ngoài gỗ Đông Nam Á
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã
  • Bảo vệ động vật hoang dã
Phim
Allo-mothering
Forum
Updating...