Dụng cụ
Dự án "Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm sinh thái học" - Mã số TLTB01.02/18-19.
Thứ hai, Tháng năm 6, 2019
Tổ chức cộng tác
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Chương trình trao đổi Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam
  • Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
Giới thiệu theo yêu cầu
  • Hành động vì môi trường
  • Tổ chức vì môi trường thế giới
  • Bảo vệ động vật hoang dã